De speeltuinvereniging Kruiskamp bestaat sinds 10 oktober 1930 en leidde een bloeiend bestaan tot 2003. Toen stapten de laatste twee bestuursleden op en dreigde de speeltuin te moeten sluiten. Buurtbewoners wilden dat niet laten gebeuren. Ze richtten een nieuw bestuur op en proberen de speeltuin nieuw leven in te blazen.