Sinds 2 jaar ligt achter de zaaltjes van de speeltuin een prachtige moestuin verscholen. Deze moestuin is toegankelijk voor alle leden van de speeltuin. Kinderen kunnen onder begeleiding van een moestuinbegeleider helpen bij het zaaien, verzorgen en uiteindelijk het oogsten van de verschillende gewassen.

Een moestuin in een speeltuin?
Op initiatief van Gijsbert de Bie en Maarten van de Beld is er in 2011 met behulp van buurtbudget een moestuin gerealiseerd. Er is gekozen om er één grote moestuin van te maken met zoveel mogelijk verschillende gewassen. De moestuin is dus niet zozeer gericht op zoveel mogelijk productie. Met de moestuin willen we kinderen:

  • leren over de natuur
  • de herkomst van voeding en de verschillende groeistadia van een plant laten zien
  • laten verwonderen over al die verschillende soorten groente, fruit, kruiden en bloemen
  • laten ervaren dat als je goed bent voor de natuur, de natuur ook goed is voor jou


De initiatiefnemers vonden de speeltuin dus een perfecte plek om een educatieve moestuin te beginnen.

De moestuinbegeleider
De moestuin is alleen geopend als er een moestuinbegeleider aanwezig is. Deze kijkt in het draaiboek wat er moet gebeuren en begeleidt de kinderen die mee helpen in de tuin. Het draaiboek is samen met het planbord en de zaaikalender het kloppende hart van de moestuin. Door een gestructureerde aanpak is het altijd duidelijk wat er moet gebeuren in de moestuin, en ziet het er netjes en verzorgd uit.

Openingstijden en regels
Op het gebouw van de speeltuin hangt een informatiebord. Hierop staat ook of de moestuin open is. In de regel is dit op:

  • woensdagmiddag van 13:00 uur tot 15:00 uur
  • zaterdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur

Als je mee wilt helpen wordt aan de moestuinbegeleider gevraagd waar en wat je kunt doen. Kinderen onder de 9 jaar vragen we wel om een ouder of verzorger mee te nemen omdat zij vaak meer begeleiding nodig hebben. Iedereen is welkom in de moestuin, als deze er maar beter van wordt.

De oogst
De oogst is de beloning voor een periode van goed verzorgen en aandacht hebben voor de natuur. Een veelgestelde vraag is dus ook: Wat doen jullie dan met de oogst? Afgelopen jaar hebben we de oogst verdeeld onder de moestuinbegeleiders, kinderen die geholpen hadden en speeltuinvrijwilligers. Ook is een deel verkocht door kinderen. De opbrengst komt ten goede aan de moestuin en zal gebruikt worden voor zaaigoed en gereedschap. Voor het komende jaar willen we een aantal activiteiten gaan organiseren rondom de oogst. Zo zullen we een keer gaan koken en zullen we rondom de aardappeloogst een ‘pieper-party’ gaan organiseren. Via de website en het informatiebord houden we u op de hoogte.

Samenwerking
Moestuin Kruiskamp werkt o.a. samen met: De Nieuwe Erven, NME-arrangement, ABC Kruiskamp-Koppel, Ravelijn en er worden op de woensdagochtenden ook lessen gegeven aan kinderen van de Michaëlschool en kinderen van de Vlindervallei.

Tot slot
De moestuin is alleen een succes door de inzet van enthousiaste vrijwilligers die, met hart en ziel, met de handen uit de mouwen en met liefde voor de natuur, kinderen iets willen leren over het wonder van de moestuin. Lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij deze groep vrijwilligers, dan horen wij dat graag. Gewoon een kijkje komen nemen kan natuurlijk ook.

Maarten van de Beld & Gijsbert de Bie